Trả lời Vận dụng 2 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một xe hàng có khối lượng không hàng hóa là 12 tấn. Trên xe chở 9 thùng hàng , mỗi thùng có khối lượng là 1,3 tấn. Một cây cầu có biển chỉ dẫn cho phép qua cầu không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng khối lượng cho 10 thùng hàng.

Từ đó ước lượng khối lượng của xe và của 9 thùng hàng.

Lời giải chi tiết

Khối lượng 10 thùng hàng là:

1,3.10=13 tấn.

Khối lượng cả xe và 10 thùng hàng là:

13+12=25 tấn.

Vậy xe được phép qua cầu. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng