Giải bài 7.14 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (Làm tròn kết quả tới hàng phần chục).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài mỗi đoạn thanh gỗ.

Làm tròn đến hàng phần chục.

Lời giải chi tiết

Độ dài thanh gỗ là:

6,32:4=1,58m xấp xỉ 1,6m (vì 8>5 nên 1,58 làm tròn đến hàng phần chục là 1,6).

Vậy Thanh gỗ gần bằng 1,6m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng