Trả lời Hoạt động trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Theo em, khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg hay 7 kg?

b) Khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 4 kg hay 5 kg?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát mũi tên gần số nào trước thì khối lượng gần số đó.

Lời giải chi tiết

a) Mũi tên gần số 6 nên khối lượng màu hồng nặng khoảng 6kg.

b) Mũi tên gần số 5 nên khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 5 kg


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng