Trả lời Câu hỏi trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 thì có đúng không?

Câu a: Làm tròn số 24,037 tới hàng phần mười.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa số 24,0 về dạng phân số thập phân rồi rút gọn thành phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

Viết kết quả làm tròn là 24 thì vẫn đúng vì \(24,0 = \dfrac{{240}}{{10}} = \dfrac{{24}}{1} = 24\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng