Trả lời Vận dụng 1 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn và làm tròn số 232,142 372 tới hàng đơn vị. So sánh hai kết quả với các số liệu trong tiêu đề của đoạn tin đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

  Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

  Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

- Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

  Bỏ đi nếu ở phần thập phân

  Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết

+) Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn :

Số ở hàng làm tròn là số 9.

Số bên phải hàng làm tròn là số 6 > 5 nên ta tăng số 9 thêm 1 đơn vị. Các số sau hàng làm tròn là phần số nguyên nên . Khi đó ta được số làm tròn: 480 000.

+) Làm tròn số 232,142 372 tới hàng đơn vị:

Số ở hàng làm tròn là số 2.

Số bên phải hàng làm tròn là số 1 < 5 nên ta giữ nguyên số 2. Các số sau hàng làm tròn là phần thập phân nên ta bỏ đi hết . Khi đó ta được số làm tròn: 232

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng