Trả lời Luyện tập trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Làm tròn số 3,14159 tới hàng phần nghìn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

- Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết

Số ở hàng phần nghìn là số 1.

Số bên phải hàng phần nghìn là số 5 nên ta tăng 1 thêm 1 đơn vị. Ta có số được làm tròn là 3,142


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Làm tròn và ước lượng