Trả lời thực hành 5 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính bằng cách hợp lí:

a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7);

b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8);

c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

c) Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

a) 14,7 + (-8,4) + (-4,7) = (14,7 - 4,7) + (-8,4)

= 10 - 8,4 = 1,6

b) (-4,2).5,1 + 5,1.(-5,8) = 5,1. (- 4,2 - 5,8)

= 5,1. (-10) = -51

c) (-0,4: 0,04 + 10) . (1,2.20 + 12.8)

= (-10 + 10). (1,2.20 + 12.8)

= 0. (1,2.20 + 12.8) = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu