Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5. Hãy tính x,y và x:y. b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các phép tính sau: (-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ? (-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5.

Hãy tính x,y và x:y.

b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các

phép tính sau:

(-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ?

(-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tích và thương của hai số thập phân cùng dấu luôn là một số dương.

- Tích và thương của hai số thập phân khác dấu luôn là một số âm.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân cùng âm, ta nhân hoặc chia hai số đối của chúng.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân khác dấu, ta chỉ thực hiện phép nhân hoặc chia giữa số dương và số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) x.y = 14,3. 2,5 = 35,75

    x : y = 14,3 : 2,5 = 5,72

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}{\left( { - 14,3} \right).\left( { - 2,5} \right) = 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( { - 2,5} \right) = 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;}\\{\left( { - 14,3} \right).\left( {2,5} \right) =  - 35,75}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( {2,5} \right) =  - 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 5,72}\end{array}\)      


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.