Trả lời thực hành 4 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu \( \in \) và \( \notin \) để mô tả điều đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ 

Lời giải chi tiết

Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b. 

Hay: A ∈ a và A ∉ b 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng