Trả lời thực hành 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, Có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Ta vẽ được 6 đường thẳng đi qua 4 điểm đã cho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng