Trả lời thực hành 2 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a.

b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó.

c) Từ một tờ giấy A4, em hãy nêu một số cách gấp để tạo ra hình ảnh của điểm và đường thẳng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đọc tên các đường thẳng có trong hình

b) Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng

c) Gấp tờ giấy làm hai phần cho ta hình ảnh của đường thẳng, hai đường thẳng không song song và trùng nhau như trên cho ta hình ảnh của 1 điểm

Lời giải chi tiết

a) Các đường thẳng có trong Hình 4a: đường thẳng a, b, c

b) 

c) Gấp giấy theo video hướng dẫn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng