Trả lời thực hành 1 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) 3,7 - 4,32;        b) -5,5 + 90,67;

c) 0,8 - 3,1651;     d) 0,77 - 5,3333;

e) -5,5 + 9,007;    c) 0,8 - 3,1651;

g) 0,008 - 3,9999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số thập phân âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng

trước kết quả.

- Muốn cộng hai số thập phân trái dấu, ta làm như sau:

• Nếu số lượng lớn hơn hay bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối

của số âm.

• Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương

rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả.

– Muốn trừ số thập phân a cho số thập phân b, ta cộng a với số đối của b.

Lời giải chi tiết

a) 3,7 - 4,32 = - (4,32 – 3,7) = 0,62             

b) -5,5 + 90,67 = 90,67 – 5,5 = 85,17              

c) 0,8 - 3,1651 = - (3,1651 – 0,8) = - 2,3651      

d) 0,77 - 5,3333 = -(5,3333 – 0,77) = - 4,5633    

e) -5,5 + 9,007 = 9,007 – 5,5 = 3,507          

g) 0,008 - 3,9999 = - ( 3,9999 – 0,008) = -3,9919.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu