Trả lời Luyện tập 1 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy nêu tên một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tất cả các bạn tổ trưởng trong lớp em đều thuộc B.

Một bạn thuộc B: Em tìm một bạn tổ trưởng.

Một bạn không thuộc B: bạn không là tổ trưởng.

Lời giải chi tiết

Tất cả các bạn tổ trưởng trong lớp em đều thuộc B.

Ví dụ: An, Minh, Tâm, Huy, Khang, Ngọc

Một bạn thuộc B: Em tìm một bạn tổ trưởng.

Ví dụ: Tâm

Một bạn không thuộc B: bạn không là tổ trưởng.

Ví dụ: Linh Chi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu