Giải Bài 1.4 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết các tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.

- Ta viết \(n \in \mathbb{N}\) có nghĩa n là một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

Tính chất đặc trưng của phần tử là nhỏ hơn 10.

Cách 1:

A={n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 10}.

Cách 2:

\(A = \left\{ {n|n \in \mathbb{N},n < 10} \right\}\).

Cách 3:

\(A = \left\{ {n \in \mathbb{N}|n < 10} \right\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài