Trả lời Câu hỏi trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHATRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

L = {N, H, A, T, R A, N, G}.

Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách mô tả tập hợp: Liệt kê các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử trong dấu ngoặc {} theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

Lời giải chi tiết

Bạn Nam viết sai vì mỗi phần tử chỉ được viết một lần mà phần tử A bạn Nam viết 2 lần.


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu