Giải Bài 1.2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Cho tập hợp hợp U = {\(x \in \mathbb{N}\)| x chia hết cho 3}.

Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập hợp U

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một số thuộc tập U nếu số đó chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

Tập hợp U là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3.

Số 3 là số tự nhiên chia hết cho 3 nên 3 thuộc U

Số  5 là số tự nhiên không chia hết cho 3 nên 5 không thuộc U

Tương tự với số 6 và số 0 thuộc U. Số 7 không thuộc U.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài