Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hai điểm A và B trên giấy. Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.

Dùng đầu bút vạch thẳng theo cạnh thước, ta được hình ảnh đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Lời giải chi tiết

Có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng