Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Thực hiện các phép tính sau:

12,3 + 5,67 = ?                   12,3 - 5,67 = ?

b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực hiện các phép tính sau:

(-12,3) + (-5,67) = ?            5,67 - 12,3 = ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

– Cộng hai số thập phân âm: ta cộng hai số đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả.

– Cộng hai số thập phân khác dấu: 

Nếu số dương lớn hơn hoặc bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.

Nếu số dương nhỏhơn hoặc bằng số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi đặt dấu trừ trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) 12,3 + 5,67 = 17,97                           12,3 - 5,67 = 6,63

b) ( -12,3) + (-5,67) = -17,97                  5,67 - 12,3 = - 6,63


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu