Lý thuyết phép đối xứng tâm

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm O.

1. Cho điểm \(O\). Phép biến hình biến điểm \(O\) thành chính nó, biến mỗi điểm \(M\) khác \(O\) thành \(M'\) sao cho \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng \(MM'\) được gọi là phép đối xứng tâm \(O\).

\(O\) được gọi là tâm đối xứng

Phép đối xứng tâm \(O\) thường được kí hiệu là \({D_{O}}^{}\)

Nếu hình \(H'\) là ảnh của hình \(H\) qua \({D_{O}}\) thì ta còn nói là \(H'\) đối xứng với \(H\) qua tâm \(O\), hay \(H\) và \(H'\) đối xứng với nhau qua \(O\).

2. \(M'\) = \({D_{O}}\) \((M) ⇔\) \(\overrightarrow{OM'}\) = - \(\overrightarrow{OM}\)

3. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ:

                          \(\left\{\begin{matrix} {x}'= -x\\ {y}'= -y \end{matrix}\right.\)

4. Nếu \({D_{O}}\)(M) \(= M'\), \(N' =\) \({D_{O}}(N)\) thì \(\overrightarrow{M'N'}\) = - \(\overrightarrow{MN}\) từ đó suy ra \(M'N' = MN\)

5. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính

6. Điểm \(O\) được gọi là tâm đối xứng của hình \(H\) nếu phép đối xứng tâm \(O\) biến \(H\) thành chính nó. Khi đó ta nói hình có tâm đối xứng.

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Phép đối xứng tâm

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu