Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 9 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 9 VBT hoá 9. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O....

Đề bài

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol nCO2 (ĐKTC) = VCO2: 22,4 

a) Viết PTHH, tính toán theo PTHH

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

b) Công thức tính nồng độ mol :  CM = nBa(OH)2 : VBa(OH)2

c) mKết tủa = mBaCO3

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

b) Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 :

Số mol CO2 = \(\frac{2,24}{22,4} = 0,1 mol\)

                    CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Phản ứng:      0,1 → 0,1               0,1

Theo phương trình hóa học số mol Ba(OH)2 có trong 200 ml dung dịch là 0,1 mol (do đề bài cho biết tác dụng vừa hết)

\(C{M_{Ba{{\left( {OH} \right)}_2}}} = \dfrac{0,1}{0,2} = 0,5 \;M\)

c) Khối lượng kết tủa :

Chất kết tủa thu được sau phản ứng là BaCO3 có số mol là 0,1

\({m_{BaC{O_3}}} = 0,1 \times 197 = 19,7 g\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí