Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất ...

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học: 

\(\begin{gathered}
(1)\,C + C{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CO \hfill \\
(2)\,C + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} \hfill \\
(3)\,CO + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + C{O_2} \hfill \\
(4)\,C{O_2} + C\xrightarrow{{{t^o}}}CO \hfill \\
(5)\,C{O_2} + CaO\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{O_3} \hfill \\
(6)\,C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3} \hfill \\
(7)\,CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}CaO + C{O_2} \hfill \\
(8)\,N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí