Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 VBT hoá 9. Cho biết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon monooxit: ......

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho biết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon monooxit:

                                     2CO+ O2 →2 CO2

Để tạo ra 0,50 mol CO2 thì số mol O2 tham gia phản ứng là:

A. 0,50;             B. 1,00;                 C. 0,25;                  D. 0,125

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH (tìm lượng chất chưa biết thông qua chất đã biết dựa theo PTHH)

Lời giải chi tiết:

Theo PTHH ta có:

\({{n}_{{{O}_{2}}}}=\dfrac{1}{2}{{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,25mol\)

Đáp số đúng: C

Câu 2

Phương trình hóa học của phản ứng trung hòa H2SO4 bằng NaOH:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Số mol NaOH cần dùng để trung hòa 0,20 mol H2SO4 là

A. 0,10 mol           B. 0,20 mol           

C. 0,05 mol           D. 0,40 mol

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH (tìm lượng chất chưa biết thông qua chất đã biết dựa theo PTHH)

Lời giải chi tiết:

Theo PTHH ta có:

\({{n}_{NaOH}}=2{{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=0,4mol\)

Đáp số đúng: D

Câu 3

Cho 0,20 mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, số mol khí hiđro sinh ra là:

A. 0,20 mol           B. 0,30 mol           

C. 0,10 mol           D. 0,15mol 

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH (tìm lượng chất chưa biết thông qua chất đã biết dựa theo PTHH)

Lời giải chi tiết:

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+ 3H2

Theo PTHH ta có:

\({{n}_{{{H}_{2}}}}=\dfrac{3}{2}{{n}_{Al}}=\dfrac{3}{2}.0,2=0,3mol\)

Đáp số đúng: B

Câu 4

Chất khí có tỉ khối với khí oxi (O2) bằng 2 là:

A. CO2                   B. NO2                  

C. SO2                   D. CO 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức  \({d_{A/B}} = {{{M_A}} \over {{M_B}}}\)

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức \({d_{A/B}} = {{{M_A}} \over {{M_B}}}\) ta có 

\({{d}_{A/{{O}_{2}}}}=\dfrac{{{M}_{A}}}{{{M}_{{{O}_{2}}}}}=2=>{{M}_{A}}=64(S{{O}_{2}})\)

Đáp án C

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài