Giải Bài 8.29 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho đoạn thẳng OA = 7 cm. Xác định vị trí của điểm B (bằng cách vẽ hình) nằm cách A một khoảng bằng 3 cm trên đường thẳng OA trong mỗi trường hợp sau:

a)     Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A

b)    Hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình theo mô tả

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu