Giải bài 6 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = \(2\pi R\) với \(\pi \) = 3,142.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức C = \(2\pi R\).

Lời giải chi tiết

Chu vi của hình tròn đó là:

C = 2πR = 2.3,142.1,25 = 7,855 (m2)

Đáp số: 7,855 m2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu