Giải Bài 5 trang 121 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 đến 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.


a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát biểu đồ để lập bảng thống kê năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

- Dựa vào biểu đồ nhận xét

Lời giải chi tiết

a) Bảng thống kê:

- Năm 2012 sản lượng gạo của VN cao nhất.b) Quan sát bảng ta thấy

- Năm 2007 sản lượng gạo của VN thấp nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài