Giải Bài 1 trang 120 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

 

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân biết mỗi biểu tượng cả quả mít  trên biểu đồ ứng với 10 quả thực tế, biểu tượng nửa quả mít trên biểu đồ ứng với 5 quả thực tế.

Lời giải chi tiết

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 4.10 = 40 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Hùng là: 3.10 +5 = 35 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 7.10 = 70 quả.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài