Giải Bài 4 trang 120 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

 

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựa vào biểu đồ tính số xe phân xưởng sản xuất được qua các ngày sau đó rút ra nhận xét về:

+ Tổng số xe phân xưởng sản xuất được.

+ Ngày phân xưởng sản xuất được nhiều xe nhất

+ Ngày phân xưởng sản xuất được ít  xe nhất

Lời giải chi tiết

Thứ Hai phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Ba phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 7. 10 = 70 xe.

Thứ Tư phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 3.10 + 5 = 35 xe.

Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 8. 10 + 5 = 85 xe.

Thứ Sáu phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 5.10 + 5 = 55 xe.

- Phân xưởng lắp ráp được tổng số xe ô tô là: 60 + 70 + 35 + 85 + 60  + 55 = 365 xe.

- Ngày thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều xe nhất (85 xe).

- Ngày thứ Tư phân xưởng lắp ráp được ít xe nhất ( 35 xe).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài