Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số đối của:

a) \(\frac{{ - 5}}{6}\);

b) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}};\);

d) \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) , b) Thêm dấu trừ trước phân số và rút gọn nếu cần.

c) , d) Tình giá trị biểu thức rồi tìm số đối của kết quả tìm được hoặc đặt dấu trừ trước ngoặc chưa biếu thức.

Lời giải chi tiết

a) Số đối của \(\frac{{ - 5}}{6}\) là \( - \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - \left( { - 5} \right)}}{6} = \frac{5}{6}\) ;

b) Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}}\) là \( - \frac{{12}}{{ - 25}} = \frac{{12}}{{ - ( - 25)}} = \frac{{12}}{{25}}\) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) Ta có: \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}} = \frac{{ - 24}}{{50}} + \frac{{ - 35}}{{50}} = \frac{{ - 59}}{{50}}.\)

Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}\) là \( - \left( {\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}} \right) =  - \frac{{ - 59}}{{50}} = \frac{{59}}{{50}}.\)

d) Ta có: \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}} = \frac{{ - 11}}{{16}} + \frac{{ - 17}}{{24}} = \frac{{ - 33}}{{48}} + \frac{{ - 34}}{{48}} = \frac{{ - 67}}{{48}}\)

Số đối của \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\)là \( - \left( {\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}} \right) =  - \left( {\frac{{ - 67}}{{48}}} \right) = \frac{{67}}{{48}}\)


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.