Giải bài 3 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

\(\frac{2}{{ - 5}} + \left( {\frac{{ - 13}}{{16}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) = \left( {\frac{2}{{ - 5}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) + \frac{{ - 13}}{{16}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phá ngoặc rồi sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{2}{{ - 5}} + \left( {\frac{{ - 13}}{{16}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) = \frac{2}{{ - 5}} + \frac{{ - 13}}{{16}} + \frac{{ - 1}}{2}\);

Áp dụng tính chất giao hoán, sau đó là tính chất kết hợp ta được:

\( = \frac{2}{{ - 5}} + \frac{{ - 1}}{2} + \frac{{ - 13}}{{16}} = \left( {\frac{2}{{ - 5}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) + \frac{{ - 13}}{{16}}\)

Vậy khẳng định \(\frac{2}{{ - 5}} + \left( {\frac{{ - 13}}{{16}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) = \left( {\frac{2}{{ - 5}} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) + \frac{{ - 13}}{{16}}\) đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu