Giải bài 1 trang 20 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

+

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{1}{8}\)

 

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

 

 

-

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{{13}}{8}\)

 

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai phân số:

Bước 1: Quy đồng mẫu số

Bước 2: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Trừ hai phân số: Ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết

Ở bảng cộng, ta thấy \(\frac{7}{8} + \frac{{ - 3}}{4} = \frac{1}{8}\), tương tự ta có:

\(\frac{7}{8} + (-2)=\frac{7}{8} +\frac{-16}{8} = \frac{-9}{8}\)

\(\frac{2}{-5} + \frac{-3}{4} =\frac{-8}{20} + \frac{-15}{20}=  \frac{-23}{20}\)

\(\frac{2}{-5} + (-2)=\frac{-2}{5} +\frac{-10}{5} = \frac{-12}{5}\)

+

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{1}{8}\)

\(\frac{{ - 9}}{8}\)

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

\(\frac{{ - 23}}{{20}}\)

\(\frac{{ - 12}}{5}\)

Ở bảng trừ, ta thấy \(\frac{7}{8} - \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{13}}{8}\), tương tự ta có:

\(\frac{7}{8} - (-2)=\frac{7}{8}- \frac{-16}{8} = \frac{23}{8}\)

\(\frac{2}{-5} - \frac{-3}{4} =\frac{-8}{20} - \frac{-15}{20}=  \frac{7}{20}\)

\(\frac{2}{-5} - (-2)=\frac{-2}{5} -\frac{-10}{5} = \frac{8}{5}\)

-

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{{13}}{8}\)

\(\frac{{23}}{8}\)

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

\(\frac{7}{{20}}\)

\(\frac{8}{5}\)


Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.