Giải Bài 3.29 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

a) Tích a. b là một số nguyên dương?

b) Tích a. b là một số nguyên âm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tích của 1 số âm với 1 số dương là 1 số âm

+Tích của 1 số âm và 1 số âm là 1 số dương

Lời giải chi tiết

a) Tích a. b là một số nguyên dương thì a và b là hai số nguyên cùng dấu khác 0

Mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên âm.

Vậy b là số nguyên âm.

b) Tích a. b là một số nguyên âm thì a và b là hai số nguyên trái dấu khác 0

Mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên dương.

Vậy b là số nguyên dương.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài