Giải Bài 3.26 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính tích 115. 8. Từ đó suy ra các tích sau:

a) (- 115). 8;     b) 115. (-8);     c) (-115). (-8)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tích của 1 số âm với 1 số dương là 1 số âm

+Tích của 1 số âm và 1 số âm là 1 số dương

Lời giải chi tiết

Ta có: 115. 8 = 920

a) (-115). 8 = - (115. 8) = -920

b) 115. (-8) = - (115.8) = -920

c) (-115). (-8) = 115. 8 = 920.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài