Giải Bài 3.23 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính một cách hợp lí: a) 386 – (287 + 386) – (13 + 0); b) 332 – (681 + 232 – 431).

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 386 – (287 + 386) – (13 + 0);

b) 332 – (681 + 232 – 431).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Khi bỏ ngoặc:

+Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu +

+Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc là dấu –

*Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

*Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu – trước kết quả

*Nhóm các số hạng có kết quả là số “đẹp” với nhau để dễ tính

Lời giải chi tiết

a) 386 – (287 + 386) – (13 + 0) 

= 386 – 287 – 386 – 13

= (386 – 386) – (287 + 13)

= 0 – 300

= - 300

b) 332 – (681 + 232 – 431)

= 332 – 681 – 232 + 431

= (332 – 232) – (681 – 431)

= 100 – 250

= - (250 – 100)

= - 150.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí