Giải Bài 1.77 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong một phép chia, số bị chia là 89, số dư là 12. Tìm số chia và thương

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Gọi số chia và thương lần lượt là b và q 

+ Chú ý số dư nhỏ hơn số chia

Lời giải chi tiết

Gọi số chia và thương lần lượt là b và q 

Ta có: 89: b = q (dư 12) và b > 12

Từ đó 89 = bq + 12. Suy ra bq = 89 - 12 = 77 = 7. 11 = 77. 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do đó 89: 77 = 1 (dư 12)

Vậy số chia bằng 77, thương bằng 1.

Lời giải hay


Bình chọn:
2.4 trên 7 phiếu

Hỏi bài