Giải Bài 1.73 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Có bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số có 2 chữ số có mặt chữ số 2 ở hàng đơn vị, ở hàng chục

Lời giải chi tiết

Các số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2 là: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 12; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92.

Vậy có 18 số có hai chữ số trong đó có mặt chữ số 2.

Lời giải hay


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hỏi bài