Bài 1.66 trang 45 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành \(ABIJ, BCPQ, CARS\). Chứng minh rằng: \(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xen điểm thích hợp vào giữa các véc tơ \(\overrightarrow {RJ} ,\overrightarrow {IQ} ,\overrightarrow {PS} \).

- Từ đó tính tổng ba véc tơ và kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS} \)\( = \overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC}  + \overrightarrow {CS} \)

\( = \left( {\overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {CS} } \right) + \left( {\overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB} } \right) + \left( {\overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC} } \right)\)

\( = \overrightarrow 0 \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.