Bài 1.66 trang 45 SBT hình học 10


Giải bài 1.66 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:...

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành \(ABIJ, BCPQ, CARS\). Chứng minh rằng: \(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xen điểm thích hợp vào giữa các véc tơ \(\overrightarrow {RJ} ,\overrightarrow {IQ} ,\overrightarrow {PS} \).

- Từ đó tính tổng ba véc tơ và kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {RJ}  + \overrightarrow {IQ}  + \overrightarrow {PS} \)\( = \overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC}  + \overrightarrow {CS} \)

\( = \left( {\overrightarrow {RA}  + \overrightarrow {CS} } \right) + \left( {\overrightarrow {AJ}  + \overrightarrow {IB} } \right) + \left( {\overrightarrow {BQ}  + \overrightarrow {PC} } \right)\)

\( = \overrightarrow 0 \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí