Di truyền học

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

  1.  - Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

      -Di truyền bọc có một vai trồ quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho kboa bọc chọn giống và học, đặc biệt là trong công nghệ Stub học biện đại.

  2.    Nhờ dề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát minh ra các định luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho di truyền hoc.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1: Menđen và di truyền học

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu