Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 9


Đề bài

Câu 1 . (5 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Khi cho cây cà chua đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

A. toàn quả vàng         B. Toàn quả đỏ

C. Tỉ lệ 1 đỏ : 1 vàng   D.  Tỉ lệ 3 đỏ: 1 vàng

2. Biến dị tổ hợp là:

A. Kiểu hình con giống bố mẹ                      B. Kiểu hình con giống nhau

C. Kiểu hình con khác bố mẹ                        D. cả câu A, B, C đều đúng.

3. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì?

A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái.

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

C. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.

D.  Sự tạo thành hợp tử.

4. Trong kết quả thí nghiệm của Menđen, nếu F1 đồng tính thì các cơ thể đem lai sẽ như thế nào?

A. Một cơ thể đồng hợp tử gen trội và một cơ thể đồng hợp tử gen lặn

B. Cả hai cơ thể đều đồng hợp tử gen trội hoặc đồng hợp tử gen lặn

C. một cơ thể đồng hợp tử, một cơ thể dị hợp tử

D.  Câu A và B đúng.

5. Nhận biết một cơ thể đồng hợp tử hay dị hợp tử về tính trạng đang xét, ta sử dụng phép lai nào sau đây ?

A. Giao phấn        B. Lai phân tích

C. tạp giao           D. Câu A và C đúng.

Câu 2 . (2 điểm)  Khái niệm về NST giới tính? Cho ví dụ.

Câu 3 . (3 điểm) Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

C

C

D

B

Câu 2 . Khái niệm về NST giới tính:

- Là cặp NST đặc biệt mang gen qui định tính đực, cái và các tính trạng liên quan với giới tính và các tính trạng thường kèm theo.

- Ví dụ: Ở người có 23 cặp NST. Trong đó có 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính là: XX : nữ, XY : nam.

 Câu 3 . Bản chất của giảm phân

- Giảm phân: làm giảm số lượngNST đi một nửa. Nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượngNST (n), giảm đi một nửa so với tế bào mẹ (2n), đó là bộ NST trong các giao tử của loài.

* Ý nghĩa của giảm phân

- Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thẻ hệ cơ thể

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp (nguyên liệu) cho chọn giống và tiến hoá

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.