Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1 . (2 điểm)  Tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2, 3, 4 trong các câu sau:

Trong tế bào, số lượng gen lớn hơn ….(1)….. rất nhiều nên mỗi NST phải mang….(2)….Các gen phân bố theo chiều dài của NST và tạo thành…(3)….số nhóm liên kết ở mỗi loài thường (4)  trong bộ đơn bội của loài.

Câu 2 . (3 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sinh trưởng của các mô và cơ quan trong cơ thể đa bào nhờ chủ yếu vào sự tăng….qua quả trình nguyên phân.

A. Số lượng tế bào                                    B. Kích thước tế bào

C. Số lượngvà kích thước tế bào              D.  Cả A, B và C đều đúng.

2. Thế nào là lai phân tích?

A. Là phép lai giữa các cá thể mang kiểu gen dị hợp.

B. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn

C. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn.

D.  Câu B và C.

3. Qua giảm phân ờ động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra bao nhiêu trứng có kích thước lớn tham gia vào việc thụ tinh?

A. 1 trứng                  B. 2 trứng                               

C. 3 trứng                  D. 4 trứng.

Câu 3. (3 điểm)  Nêu cấu trúc của NST.

Câu 4. (2 điểm) Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1 .

1. Số lượng

2. Nhiều gen

3. Nhóm gen liên kết

4. ứng với số NST

 Câu 2 .

1

2

3

A

B

A

Câu 3.

Cấu trúc của NST:

- Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa.

- NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. (tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào. Nhờ đó khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về hai cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai.)

- Mỗi crômatit bao gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.

Câu 4. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:

- Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ cơ thể

- Phục hồi lại bộ NST lưỡng bội 2n (thụ tinh)

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp (nguyên liệu) cho chọn giống và tiến hoá.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.