Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 173 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c..) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái ( kí hiệu 1,2,3...) và ghi vào cột " Ghi kết quả" ở bảng 58.1

Bảng 58.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Dạng tài nguyên

Ghi kết quả

Các tài nguyên

1. Tài nguyên tái sinh

 

a) Khí đốt thiên nhiên                  

b) Tài nguyên nước                      

c) Tài nguyên đất                        

d) Năng lượng gió                          

e) Dầu lửa                                    

g) Tài nguyên sinh vật                

h) Bức xạ mặt trời                        

i) Than đá                                    

k) Năng lượng thủy triều                

l) Năng lượng suối nước nóng

2. Tài nguyên không tái sinh

 

3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

 

 

Lời giải chi tiết

Bảng 58.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Dạng tài nguyên

Ghi kết quả

Các tài nguyên

1. Tài nguyên tái sinh

 1- b,c,g

a) Khí đốt thiên nhiên                  

b) Tài nguyên nước                      

c) Tài nguyên đất                        

d) Năng lượng gió                          

e) Dầu lửa                                    

g) Tài nguyên sinh vật                

h) Bức xạ mặt trời                        

i) Than đá                                    

k) Năng lượng thủy triều                

l) Năng lượng suối nước nóng

2. Tài nguyên không tái sinh

 2- a,e,i

3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

 3- d,h,k,l

 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu