Bài 1 trang 26 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

\(3\frac{5}{6};\,\frac{{ - 9}}{4};\,\frac{{ - 25}}{{ - 6}};\,3\)

Hãy giải thích cho bạn cùng học cách sắp xếp đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số dương từ đó sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết

 Ta có: \(\frac{{ - 25}}{{ - 6}} = \frac{{25}}{6} = 4\frac{1}{6}\)

Nên : \(3 < 3\frac{5}{6} < 4\frac{1}{6}\)

Suy ra các sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn \(\frac{{ - 9}}{4} < 3 < 3\frac{5}{6} < 4\frac{1}{6}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài