Trả lời vận dụng trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh nhiệt độ đông đặc của các chất rồi sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao.

Lời giải chi tiết

Ta có: \( - 114,1 <  - 38,83 < 0 < 80,26\)

Sắp xếp: Rượu, thủy ngân, nước, băng phiến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân