Trả lời vận dụng 4 trang 48 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong 500 g nước biển tại đây có chứa 175 g muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Em hãy tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết = khối lượng muối : khối lượng nước biển . 100%

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là:

\(\left( {\frac{{175}}{{500}}.100} \right)\%  = 35\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu