Trả lời vận dụng 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vàng 18K là hợp kim có chứa 75% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 3,75 gam làm bằng vàng 18K.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

\(3,75.75\%  = \frac{{3,75.75}}{{100}} = 2,8125\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu