Trả lời thực hành 3 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

-12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4.

b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số rồi viết chúng theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

a) -12,13; -2,4; -2,3; 0,5; 2,4

b) 2,999; 2,9; -2,9; -2,999


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân