Trả lời thực hành 2 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số x khi biết 12% của x là 500.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: b = \(\frac{c}{a}.100\)

Lời giải chi tiết

Số x là: \(\frac{{500.100}}{{12}}\) = 600 000

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu