Trả lời thực hành 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số đối của các số thập phân sau:

7,02;  - 28,12;  - 0,69;  0,999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số a là - a

Lời giải chi tiết

Số đối của \(7,02\) là \( - 7,02\)

Số đối của \( - 0,69\) là \(0,69\)

Số đối của \(0,999\) là \( - 0,999\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân