Trả lời thực hành 2 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, …, 9

Lời giải chi tiết

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: Chắc chắn xảy ra.

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu