Trả lời thực hành 1 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Góc đỉnh A: \(\widehat {BAC},\;\widehat {CAB}\)

- Góc đỉnh B: \(\widehat {ABC},\;\widehat {CBA}\)

- Góc đỉnh C: \(\widehat {ACB},\;\widehat {BCA}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc