Trả lời thực hành 1 trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi mặt là một khả năng xảy ra khi gieo.

Lời giải chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc xắc là: 1,2,3,4,5,6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu